Dữ liệu biên mục

Cloud computing : principles, systems and applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042873
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Antonopoulos, Nick; Gillam, Lee
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 418 p.
Môn học: (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT3319) Điện toán đám mây, (INT3319) Điện toán đám mây, (INT3319) Điện toán đám mây
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)