Dữ liệu biên mục

Phương thức Amazon: 10 nguyên lý Internet vạn vật thay đổi thế giới hiện đại = The Amazon way on IoT: 10 principles for every leader from the world's leading Internet of Things strategies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042510
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Rossman, John
Thông tin xuất bản: Thế giới
Tình trạng vật lý: 230 tr.
Từ khóa: Internet vạn vật, Doanh nghiệp hiện đại, Quản lý doanh nghiệp -- Đổi mới công nghệ, Doanh nghiệp -- Thời đại kỹ thuật số
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh, Sách HOT
Môn học: () Sách HOT, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Michael Porter, Giáo sư Trường kinh doanh Harvard đã mô tả IoT như xương sống của làn sóng thứ ba về đổi mới công nghệ và đột phá kỹ thuật số. Theo đó, các doanh nghiệp hiện đại đang đứng trước thách thức lớn lao - đón nhận công nghệ và đổi mới chiến lược nội bộ. Amazon là công ty công nghệ đột phá bậc nhất thế giới với các chiến lược IoT có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi tổ chức và lĩnh vực. Sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc tại Amazon cũng như nhiều công ty khác, John Rossman đã đúc kết ra 10 nguyên lý – 10 bài học đáng giá giúp mọi doanh nghiệp tiến bước thành công vào kỷ nguyên IoT
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)