Dữ liệu biên mục

Real Estate Market Valuation and Analysis
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042096
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kahr, Joshua; Michael, C. Thomsett
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 259 p.
Môn học: (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)