Dữ liệu biên mục

Real Estate Investing : market anlysis, valuation technicques and risk management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042095
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Manganelli, Benedetto
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 214 p.
Danh mục: ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)