Dữ liệu biên mục

Real Estate Investing in Canada : How to create wealth with the acre system
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042094
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Campbell,Don R.
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 288 p.
Môn học: (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)