Dữ liệu biên mục

Urban regions ecology and planning beyond the city
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042092
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Richard, T.T. Forman
Thông tin xuất bản: Cambridge
Tình trạng vật lý: 478 p.
Môn học: (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)