Dữ liệu biên mục

Elementary linear algebra
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041912
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Larson, Ron
Tình trạng vật lý: 565 p.
Từ khóa: Algebras, Linear, Mathematics
Danh mục: Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Systems of linear equations -- Matrices -- Determinants -- Vector spaces -- Inner product spaces -- Linear transformations -- Eigenvalues and Eigenvectors -- Complex vector spaces
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)