Dữ liệu biên mục

Developing large web applications. (1st ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041908
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Loudon, Kyle.
Thông tin xuất bản: O'Reilly/Yahoo! Press
Tình trạng vật lý: 302 p.
Từ khóa: Web site development, Internet programming
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The tenets -- Object orientation -- Large-scale HTML -- Large-scale CSS -- Large-scale JavaScript -- Data management -- Large-scale PHP -- Large-scale Ajax -- Performance -- Application architecture.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)