Dữ liệu biên mục

Land administration guidelines : with special reference to countries in transition.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041370
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: United Nations
Tình trạng vật lý: 112 p.
Từ khóa: Land use--Planning., Land tenure--Planning., Land titles--Registration and transfer., Real property--Valuatio, Land use--Europe, Eastern|xPlanning., Land use--Europe, Central--Planning.
Danh mục: Sách, Kiến trúc & Quy hoạch, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Quy hoạch, Kinh tế học, Khoa học môi trường
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (GEO3265) Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất đai
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Countries in transition can learn much from western experiences. They need however to build their own systems with their own social, economic & cultural environments. These very readable guidelines will help all countries consider alternative ways to meet modern requirements.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)