Dữ liệu biên mục

Digital signal processing : principles, algorithms, and applications. (3rd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000036019
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Proakis, John G.
Thông tin xuất bản: Prentice Hall
Tình trạng vật lý: 1033 p.
Từ khóa: Signal processing -- Digital techniques;
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (07MC) Môn chung, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (CNKTDTTT23_TK) Tài liệu tham khảo, (CNTT_TK) Tài liệu tham khảo, (CNTTCLC_TK) Tài liệu tham khảo, (CNTTĐHTTNB_TK) Tài liệu tham khảo, (KHMTTT23_TK) Tài liệu tham khảo, (KTMT_TK) Tài liệu tham khảo, (KTROBOT_TK) Tài liệu tham khảo, (MTTTTDL) Tài liệu tham khảo, (MCQT) Tài liệu tham khảo, (INS3144) Xử lí tín hiệu số
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Discrete-time signals and systems -- The Z-transform and its application to the analysis of Lti systems -- Frequency analysis of signals and systems -- The discrete fourier transform: its properties and applictations -- Efficient computation of the DFT: fast fourier transform algorithms -- Implementattion of discrete-time systems -- Design of digital filters -- Sampling and reconstruction of signals -- Multirate digital signal processing -- Linear prediction and optimum linear filters -- Power spectrium estimation
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)