Dữ liệu biên mục

Strategic marketing : concepts and cases
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029911
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Abratt, Russell; Bendixen, Michael
Thông tin xuất bản: Routledge
Tình trạng vật lý: 159 p.
Từ khóa: Marketing -- Management ; Strategic planning ; Marketing -- Management -- Case studies.
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is a unique collection of comprehensive cases that explore concepts and issues surrounding strategic marketing. Chapters explain what strategic marketing is, and then discuss strategic segmentation, competitive positioning, and strategies for growth, corporate branding, internal brand management, and corporate reputation management. With case studies from a broad range of global contexts and industries, including Burger King, FedEx, and Twitter, readers will gain a working knowledge of developing and applying market-driven strategy. Through case analysis, students will learn to: -examine the role of corporate, business, and marketing strategy in strategic marketing; -recognize the implications of markets on competitive space with an emphasis on competitive positioning and growth; -interpret the various elements of marketing strategy and apply them to a particular real-world situation; -apply sound decision-making strategies and analytical frameworks to specific strategic marketing problems and issues; -apply ethical frameworks to strategic marketing situations.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)