Dữ liệu biên mục

How I found Livingstone.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029766
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Stanley, Henry M. (Henry Morton), 1841-1904.
Thông tin xuất bản: [s.n.]
Tình trạng vật lý: 872 p.
Từ khóa: Adventure stories, Truyện phiêu lưu, Văn học Anh -- Lịch sử và phê bình, Tiểu thuyết Anh, Truyện thám thám
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (3) Văn học nước ngoài
Năm xuất bản: [2004]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A real-life adventure story that tells of incredible hardships — disease, hostile natives, tribal warfare, impenetrable jungles, and other obstacles. Sir Henry Morton Stanley (1841-1904) was a Welsh-American journalist and explorer who was famous for his exploration of central Africa and his search for missionary and explorer David Livingstone. Upon finding Livingstone, Stanley reportedly asked, "Dr. Livingstone, I presume?" Stanley is also known for his search for the source of the Nile, his work in and development of the Congo Basin region in association with King Leopold II of the Belgians, and commanding the Emin Pasha Relief Expedition. He was knighted in 1899.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)