Dữ liệu biên mục

Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới trước ngưỡng cửa thế kỷ 21: Thông tin tổng hợp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029584
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia
Tình trạng vật lý: 826 tr.
Từ khóa: Địa lí, Địa lí thế giới
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách đã khái lược và phản ánh những nghiên cứu, tổng hợp về điều kiện địa lí - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế của một số quốc gia trên thế giới…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)