Dữ liệu biên mục

Một số cơ sở pháp lý của vấn đề đổi mới quản lý nhà nước và quản lý giáo dục: chương trình huấn luyện kỹ năng quản lý và lãnh đạo (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000028097
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tình trạng vật lý: 164 tr.
Từ khóa: Quản lý nhà nước -- Cơ sở pháp lý; Quản lý giáo dục -- Cơ sở pháp lý
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1. Đổi mới QLNN -- Phần 2. Cơ sở pháp lý đổi mới QLGD -- Phần 3. Một số văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT -- Phần 4. Cơ sở pháp lý đổi mới chương trình GDPT
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)