Dữ liệu biên mục

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tái bản lần thứ nhất)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027986
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đồng, Thị Thanh Phương; Nguyễn, Thị Ngọc An
Thông tin xuất bản: Lao động xã hội
Tình trạng vật lý: 228 tr.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học ; Phương pháp nghiên cứu
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Tri thức, Bách khoa thư
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (FLF1002) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6046) Lý luận quản lý, (MAT2315) Phương pháp nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: giới thiệu tổng quát về khoa học, nghiên cứu khoa học. Chương 2: Xác định đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu. Chương 3: Lập kế hoạch nghiên cứu...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)