Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu Xã hội học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027650
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 345 tr.
Từ khóa: Xã hội học, Nghiên cứu xã hội học
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6038) Phân hóa và bình đẳng xã hội trong giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tài liệu gồm các nội dung sau: Những nội dung cơ bản của xã hội học đại cương: Nhập môn xã hội học, Xã hội học về cơ cấu xã hội, Xã hội hóa, Phương pháp điều tra xã hội học, Các bước tiến hành điều tra xã hội học ; Một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt: Xã hội chính trị, Xã hội đo thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học giáo dục, Xã hội học gia đình, Xã hội học về chính sách xã hội, Dư luận xã hội, Xã hội trong công tác quản lý xã hội
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)