Dữ liệu biên mục

Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027639
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Văn Tùng
Thông tin xuất bản: Thế giới
Tình trạng vật lý: 219 tr.
Từ khóa: Đổi mới giáo dục, Kinh tế tri thức
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6030) Quản lý sự thay đổi trong giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Kinh tế tri thức, đặc điểm vả quá trình phát triển. Chương 2: Tri thức cho phát triển. Chương 3: Tiếp nhận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)