Dữ liệu biên mục

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn : tập bài giảng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027275
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đào, Xuân Chúc
Thông tin xuất bản: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tình trạng vật lý: 172 tr.
Từ khóa: Lưu trữ tài liệu, Tài liệu nghe nhìn, Bài giảng
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Môn học: (7320303) Ngành Lưu trữ học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần mở đầu: Khái niệm về tài liệu lưu trữ nghe nhìn và "Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn" -- Chương 1. Kỹ thuật tạo thành ảnh, phim điện ảnh ghi âm và ghi hình -- Chương 2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của các loại tài liệu nghe nhìn -- Chương 3. Phân loại và hệ thống hóa tài liệu Nghe - Nhìn -- Chương 4. Xác định giá trị và bổ sung tài liệu nghe nhìn vào lưu trữ nhà nước -- Chương 5. Biên mục thống kê và xây dựng các công cụ tra cứu tài liệu nghe nhìn -- Chương 6. Kỹ thuật bảo quản tài liệu nghe nhìn
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)