Dữ liệu biên mục

Lịch sử lưu trữ Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000027270
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn Văn Thâm; Vương, Đình Quyền; Đào, Thị Diến; Nghiêm, Kỳ Hồng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 351 tr.
Từ khóa: Lưu trữ, Lịch sử, Việt Nam
Danh mục: Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Môn học: (7320303) Ngành Lưu trữ học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách Lịch sử lưu trữ Việt Nam là công trình khoa học công phu, nghiêm túc và đầ tâm huyết của nhóm tác giả bao gồm những nhà khoa học có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về lưu trữ. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên giới thiệu bạn đọc một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về toàn bộ tiến trình lịch sử lưu trữ Việt Nam trong mấy năm qua. Cuốn sách này bổ ích đối với đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành lưu trữ. Sách còn có thể làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Lịch sử lưu trữ Việt Nam của sinh viên học sinh, giảng viên các chuyên ngành đào tạo về lưu trữ, văn thư, thư ký và quản trị hành chính văn phồng trong nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm học chuyên nghiệp. Cuốn sách giới thiệu sơ lược về lưu trữ Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến, thời thuộc Pháp (1858 - 1945) và từ năm 1945 đến nay. Một số bài học kinh nghiệm từ quá khứ và các vấn đề về phát triển lưu trữ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)