Dữ liệu biên mục

Báo chí Phương tây
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025934
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Dương, Xuân Sơn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 96 tr.
Từ khóa: Báo chí và tuyên truyền -- Phương Tây, Báo chí -- Phương Tây -- Lịch sử.
Danh mục: Báo chí và truyền thông, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số đặc điểm về báo chí Anh quốc; báo chí Cộng hòa liên bang Đức; báo chí Cộng hòa Pháp; báo chí Tây Ban Nha; báo chí Bồ Đào Nha; báo chí Vương quốc Bỉ; báo chí Thụy Sĩ…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)