Dữ liệu biên mục

Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI : sách tham khảo
Mã tài liệu: TL000025907
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 577 tr.
Từ khóa: Cải cách giáo dục, Giáo dục, Giáo dục thế giới, Thế kỷ 21
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6031) Phát triển chương trình giáo dục, (EDM 6035) Xây dựng sứ mệnh và quản lý chiến lược
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách tập trung trình bày xu thế phát triển giáo dục trên thế giới; Giới thiệu một số nét đặc trưng về cải cách giáo dục trên thế giới; Giới thiệu một số nét đặc trưng về cải cách giáo dục, kinh nghiệm quản lí giáo dục, nguồn kinh phí dành cho giáo dục của một số nước trên thế giới, đặc biệt là nền giáo dục của một số nước như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaixia, Inđônêxia,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)