Dữ liệu biên mục

Cơ sở ngữ dụng học. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025757
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học sư phạm
Tình trạng vật lý: 415 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, Ngữ dụng học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7229020) Ngành Ngôn ngữ học
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ngữ dụng học - một chuyên ngành mới của ngôn ngữ học quan tâm chủ yếu đến ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp và tác động qua lại giữa hoạt động giao tiếp và ngôn ngữ - tuy vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã có được một vị trí xứng đáng trong Việt ngữ học. Các chương trình ngôn ngữ học ở các trường đại học Việt Nam, kể cả các trường Đại học ngoại ngữ ; các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngữ văn đều có ngữ dụng học. Đã có khá nhiều luận văn cử nhân, thạc sĩ và luận án tiến sĩ Ngữ Văn về ngữ dụng học bảo vệ thành công. Hơn thế nữa, một số tư tưởng và khái niệm ngữ dụng học đã được đưa vào chương trình tiếng Việt ở các bậc học dưới đại học, từ Tiểu học đến Trung học phổ thông, góp phần đổi mới môn học này.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)