Dữ liệu biên mục

Letters from Mesopotamia in 1915 and January, 1916 : From Robert Palmer, who was killed in the Battle of Um El Hannah, June 21, 1916, aged 27 years
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025090
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Palmer, Robert Stafford Arthur.
Thông tin xuất bản: [s.n.]
Tình trạng vật lý: 111 p.
Từ khóa: Chính trị gia -- Anh, Hoạt động chính trị, Palmer, Robert Stafford Arthur, 1858-1950 -- Tiểu sử
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Năm xuất bản: [1916]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)