Dữ liệu biên mục

Letters from a landscape painter
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025087
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lanman, Charles, 1819-1895.
Thông tin xuất bản: J. Munroe and company
Tình trạng vật lý: 146 p.
Từ khóa: Văn học Mỹ -- Lịch sử và phê bình, Thơ Mỹ, Nhà thơ -- Tiểu sử
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Năm xuất bản: 1845
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)