Dữ liệu biên mục

The life of Lazarillo of Tormes. Parts one and two
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000025064
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: [s.n.]
Tình trạng vật lý: 291 p.
Từ khóa: Văn học Tây Ban Nha -- Lịch sử và phê bình, Tiểu thuyết Tây Ban Nha
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Năm xuất bản: 1995
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The Life of Lazarillo de Tormes and of His Fortunes and Adversities (Spanish: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades [la ˈβiða ðe laθaˈɾiʎo ðe ˈtoɾmes i ðe sus foɾˈtunas i aðβeɾsiˈðaðes]) is a Spanish novella, published anonymously because of its anticlerical content. It was published simultaneously in three cities in 1554: Alcalá de Henares, Burgos and Antwerp. The Alcalá de Henares edition adds some episodes which were probably written by a second author. It is most famous as the book establishing the style of the picaresque satirical novel.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)