Dữ liệu biên mục

Cách mạng tháng Tám
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000020398
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trường Chinh
Thông tin xuất bản: Sự thật
Tình trạng vật lý: 74 tr.
Từ khóa: Cách mạng tháng Tám, Cách mạng Việt Nam, Tổng khởi nghĩa tháng Tám
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (7229010) Ngành Lịch sử
Năm xuất bản: 1955
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cách mạng tháng Tám chỉ là một trong những thắng lợi đầu tiên của cuộc vận động giải phóng dân tộc. Sự nghiệp giải phóng dân tộc hết sức gian khổ, gay go, nhưng nhất định phải toàn thắng. Cách mạng tháng Tám mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với lịch sử dân tộc.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)