Dữ liệu biên mục

Xử lý ảnh bằng kỹ thuật số : bài giảng cho sinh viên ngành công nghệ tin
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000020296
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Khánh Vân
Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 172 tr.
Từ khóa: Kỹ thuật số, Tin học đồ hoạ, Xử lý ảnh, Computer graphics., Mechatronics Engineering Technology
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (INT3139) Thực hành phát triển phần mềm
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1. Giới thiệu về kỹ thuật đồ họa máy tính -- Chương 2. Các hệ thống chế bản -- Chương 3. Một số khái niệm cơ sở trong xử lý ảnh số -- Chương 4. Các khải niệm về độ phân giải -- Chương 5. Ảnh vectơ và ảnh bitmap -- Chương 6. Công nghệ xử lý ảnh bằng kỹ thuật số trong ngành in -- Chương 7. Hệ thống thiết bị trong dây chuyển xử lý ảnh trong kỹ thuật số -- Chương 8. Các thiết bị số hóa hình ảnh -- Chương 9. Thiết bị để xử lý, biên tập, hiện thị hình ảnh -- Chương 10. Một số phần mềm dùng trong chế bản -- Chương 11. In thử -- Chương 12. Các thiết bị đầu ra -- Chương 13. Các định vị file -- Chương 14. Phục chế mầu và quản lý màu -- Chương 15. Làm nét hình ảnh và các hiệu chỉnh đặc biệt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)