Dữ liệu biên mục

Chiến lược xung đột = The Strategy of Conflict
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86608
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Schelling, Thomas C.
Thông tin xuất bản: Nxb.Trẻ
Tình trạng vật lý: 469 tr.
Từ khóa: Tâm lý học ; Xung đột ; Đàm phán ; Psychology ; Psychology, Applied
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Môn học: (60310102) Ngành Kinh tế Chính trị, (PEC6030) Đàm phán và quản lý xung đột
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách Chiến lược xung đột (The Strategy of Conflict) tổng kết quá trình nhiều năm nghiên cứu và trái nghiệm của Schelling. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách được hình thành và ra đời trong nỗi ám ảnh của chiến tranh lạnh, trong bối cảnh cuộc chạy đua hạt nhân giữa hai cường quốc thế giới lúc bấy giờ là Liên Xô và Mỹ ngày càng trở nén gay cấn. Schelling đã rất ngạc nhiên (và có phân thích thú nữa) khi phát hiện ra rằng ưu thế thương lượng (hay mặc cả) của mỗi bên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là các ỉựa chọn khả hữu cũng như khả năng chủ động thay đổi những lựa chọn này của bản thân họ và của đối thủ. Bằng các công cụ toán học, ông đã chứng minh được điều tưởng chừng là nghịch lý nằng, trước một tình huống xung đột với đối thủ, một bên có thể chiếm ưu thế bằng cách “phế bỏ” một số lựa chọn đang có của mình.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)