Dữ liệu biên mục

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86421
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Lao động
Tình trạng vật lý: 71 tr.
Từ khóa: Pháp luật Việt Nam ; Luật tín ngưỡng, tôn giáo -- Việt Nam ; Tín ngưỡng, tôn giáo -- Luật và pháp chế
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cánhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)