Dữ liệu biên mục

Lược sử thời gian = A brief history of time (in lần thứ 24)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83045
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hawking, Stephen
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ
Tình trạng vật lý: 272 tr.
Từ khóa: Vũ trụ học ; Không gian ; Thời gian ; Lược sử thời gian ; Thiên văn học
Danh mục: Thiên văn học
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Lược sử thời gian được xem là cuốn sách nổi tiếng và phổ biến nhất về vũ trụ học của Stephen Hawking, liên tục được nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của các tạp chí nổi tiếng thế giới.Lược sử thời gian là cuốn sử thi về sự ra đời, sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Tác giả đưa vào tác phẩm của mình toàn bộ tiến bộ tiến trình khám phá của trí tuệ loài người trên nhiều lĩnh vực: Triết học, Vật lý, Thiên văn học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)