Dữ liệu biên mục

Vũ trụ: xa hơn mây Oort = Universe: Beyond the Oort clound
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83041
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đặng, Vũ Tuấn Sơn
Thông tin xuất bản: Thanh niên
Tình trạng vật lý: 246 tr.
Từ khóa: Vũ trụ học ; Thiên văn học ; Thiên văn học hiện đại ; Hệ Mặt trời ; Các ngôi sao ; Thiên hà ; Định luật vật lý ; Các hạt cơ bản ; Lỗ đen ; Du hành thời gian
Danh mục: Thiên văn học
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này đi sâu vào một số nội dung nhất định đang là mũi nhọn của vũ trụ học hiện đại cũng như được đông đảo người yêu khoa học quan tâm theo dõi. Sách là cuộc hành trình vào vùng vũ trụ phía biên giới của Hệ Mặt Trời, để độc giả có thể khám phá cấu tạo và vòng đời của các ngôi sao, đặc điểm của các thiên hà và quá khứ cũng như tương lai của vũ trụ. Cuốn ách cũng mô tả chi tiết những định luật vật lý chi phối các quá trình trong vũ trụ. Cuốn sách này cũng mô tả chi tiết những định luật vật lý chi phối các qúa trình trong vũ trụ, đặc điểm của các tương tác và các hạt cơ bản cũng như lịch sử tìm ra chúng. Nhiều câu hỏi được quan tâm về các lỗ đen, về tính tương đối của không gian và thời gian, du hành thời gian hay các vũ trụ song song cũng được trao đổi chi tiết trong cuốn sách này
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)