Dữ liệu biên mục

Khát vọng tới cái vô hạn: những con số các vũ trụ và con người
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82873
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trịnh, Xuân Thuận, 1948-
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ ; Nxb. Tri thức
Tình trạng vật lý: 375 tr.
Từ khóa: Vũ trụ; Khoa học tự nhiên ; Con người
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (sachhot) Sách HOT, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)