Dữ liệu biên mục

The right to wear religious symbols
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82831
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hill, Daniel J., 1972 ; Whistler, Daniel, 1982
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 145 p.
Từ khóa: Religious discrimination Law and legislation , Human rights Religious aspects , Phân biệt tôn giáo Luật pháp và pháp chế , Nhân quyền Khía cạnh tôn giáo , Nhân quyền Luật và pháp chế , Luật hiến pháp
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Few issues concerning religious freedom provoke so much controversy and debate as the extent to which religious symbols should be protected in the public sphere and the workplace. This book provides the first sustained philosophical analysis of the concepts at issue in this debate." -- Back cover
Tóm tắt theo mục lục: Introduction: philosophy of religion goes to court The manifestation test The myth of the necessity test The practical turn The UK government and generally recognized practice The participative symbol High level and low level beliefs Conclusion: why Eweida won
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)