Dữ liệu biên mục

The death penalty in Japan : will the public tolerate abolition?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82219
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sato, Mai
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 247 p.
Từ khóa: Capital punishment Japan Public opinion , Public opinion Japan , Hình phạt tử hình Nhật Bản Công luận , Dư luận Nhật Bản , Hình phạt học
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Tội phạm học
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Vox populi, vox dei? Public attitudes towards death penalty The undecided public Effect of information on attitudes Changes in attitudes Policy implications.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)