Dữ liệu biên mục

Citizenship, belonging and intergenerational relations in African migration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81787
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 218 p.
Từ khóa: Migration, Internal Africa , Citizenship , Intergenerational relations , Quyền công dân , Di cư , Di cư Châu Phi
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: List of tables and maps Acknowledgements Notes on contributors Introduction : citizenship, belonging, and intergenerational relations in African migration / Joanne Cook and Jaco Hoffman African migration in its national and global context / Jacques Barou, Petra Aigner, and Bernard Mbenga From generation to generation : changing family relations, citizenship and belonging / Claudine Attias Donfut and Louise Waite Typical migration stories : comparing trajectories of African migration / Vera Roos, Joanne Cook, Sabrina Aouici, Rémi Gallou, and Petra Aigner Country monographs : France / Jacques Barou Country monographs : Britain / Louise Waite and Petra Aigner Country monographs : post apartheid South Africa / Ishmael Kalule Sabiti, Bernard Mbenga, Acheampong Yaw Amoateng, and Jaco Hoffman Understanding African migration : intergenerational relations, citizenship, and belonging in a comparative context / Claudine Attias Donfut, Joanne Cook and Jaco Hoffman Bibliography.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)