Dữ liệu biên mục

Particle physics and cosmology : The interface
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81543
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 521 p.
Từ khóa: Thiên hà ; Vũ trụ học ; Vật lý học thiên văn ; Ngân hà ; Galaxies -- Congresses. ; Cosmology -- Congresses. ; Particles -- Congresses.
Danh mục: Thiên văn học
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3471) Vũ trụ học
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: ElectroWeak Symmetry Breaking as of 2003, on the way to the Lard Hadron Collider / Riccardo Barbieri -- Current status of the CKM matrix and the CP violation / Achille Stocchi -- Neutrino masses / Stefan Pokorski -- Neutrinos / Jacques Bouchez -- Baryo- a
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)