Dữ liệu biên mục

Cosmology and particle astrophysics. (2nd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81417
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bergström, L. ; Goobar, Ariel.
Thông tin xuất bản: Springer ; Published in association with Praxis Publishing
Tình trạng vật lý: 375 p.
Từ khóa: Vật lý thiên văn ; Vật lý hạt nhân ; Vũ trụ học. ; Nuclear astrophysics. ; Particles (Nuclear physics) ; Cosmology.
Danh mục: Thiên văn học
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3471) Vũ trụ học
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The Observable Universe -- Special Relativity -- General Relativity -- Cosmological Models -- Gravitational Lensing -- Particles and Fields -- Phase Transitions -- Thermodynamics in the Early Universe -- Thermal Relics from the Big Bang -- The Acceleratin
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)