Dữ liệu biên mục

20 biggest mistakes principals make and how to avoid them
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79213
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Grady, Marilyn L.
Thông tin xuất bản: Corwin Press
Tình trạng vật lý: 139 p.
Từ khóa: School principals Professional relationships , Educational leadership , Hiệu trưởng nhà trường Mối quan hệ nghề nghiệp , Lãnh đạo giáo dục
Danh mục: Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 20 Biggest Mistakes Principals Make and How to Avoid them is specifically designed for principals as a means of reflecting on their personal behaviour and experiences as principal. The mistakes reported in this book reflect a collection of conversations with teachers, administrators, and the author's own personal experiences as both a teacher and a principal. The scenarios concern mistakes that a principal can and should avoid, and suggests strategies for avoiding some of the mistakes other principals have made. The book divides these mistakes into six categories: People Skills, People, Principal, Job, Tasks, Personal Issues, and Fatal Attractions. Each of these scenarios is designed to illustrate the mistakes that can occur in each area
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)