Dữ liệu biên mục

Millennium Development Goals (MDGs) in Retrospect: Africa’s Development Beyond 2015
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79116
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 322 p.
Từ khóa: Economic development, Sustainable development, Industries, General, Africa
Danh mục: Địa lý & Du lịch, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume examines the impact of the Millennium Development Goals (MDGs) on Africa’s development post-2015. It assesses the current state of the MDGs in Africa by outlining the successes, gaps and failures of the state goals, including lessons learned. A unique feature of the book is the exposition on post-MDG’s agenda for Africa’s development. Chapters on poverty, south-south partnership, aid, gender, empowerment, health as well as governance and development explore what feasible alternative lie ahead for Africa beyond the expiry date of the MDGs
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)