Dữ liệu biên mục

Rethinking Children’s Citizenship
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79058
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cockburn, Tom
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 269 p.
Từ khóa: Children's rights, Citizenship, Child welfare, Children
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores the relationship between children and citizenship, analyzing international perspectives on citizenship and human rights and developing new methods for facilitating the recognition of children as participating agents within society
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)