Dữ liệu biên mục

Running across Europe: The Rise and Size of One of the Largest Sport Markets
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78862
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 268 p.
Từ khóa: Running, Social aspects, Political Science, Public Policy, Social Policy, Sports Psychology, Management Science,
Danh mục: Sách, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Dinh dưỡng & Ăn kiêng
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Analysing in-depth data from 11 European countries, this collection explores the rise of the European running market, the reasons and motives for running, and the most important players in the field. The volume sets out policy challenges and marketing possibilities and addresses issues of participation, cost and health.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)