Dữ liệu biên mục

Heroin and Music in New York City
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78820
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Spunt, Barry
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 254 p.
Từ khóa: Musicians, Drug use, Heroin abuse , Social aspects, New York
Danh mục: Sách, Nghệ thuật & Ứng dụng, Nghệ thuật biểu diễn & âm nhạc. Thể thao
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Using narrative accounts from a sample of 69 New York City-based musicians of various genres who are self-acknowledged heroin users, the book addresses the reasons why these musicians started using heroin and the impact heroin had on these musicians' playing, creativity, and careers...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)