Dữ liệu biên mục

Religion in Disputes: Pervasiveness of Religious Normativity in Disputing Processes
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78661
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 265 p.
Từ khóa: Peace, Religious aspects, Conflict management
Danh mục: Tôn giáo & Thần học, Nhân văn, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: How are time-honored tenets of faith, different ritual sensibilities, and newly emerging eschatological imaginaries articulated with other normative registers and moral susceptibilities in disputes? This book examines such questions through cases in Europe, the United States, Israel, Africa, and South and Southeast Asia.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)