Dữ liệu biên mục

Corporate Finance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78207
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Berk, Jonathan; DeMarzo, Peter
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 1144 p.
Từ khóa: Corporation, Finance
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Using the unifying valuation framework based on the Law of One Price, top researchers Jonathan Berk and Peter DeMarzo set the new standard for corporate finance textbooks. Corporate Finance blends coverage of time-tested principles and the latest advancements with the practical perspective of the financial manager. With this ideal melding of the core with modern topics, innovation with proven pedagogy, Berk and DeMarzo establish the new canon in finance.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)