Dữ liệu biên mục

Paying bribes for public services : a global guide to grass roots corruption
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77921
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Rose, Richard; Peiffer, Caryn
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 123 p.
Từ khóa: Social sciences,  Bribery,  Misconduct in office,  Corruption,  Political Science General,  Political Science Political Ideologies Democracy,  Law Administrative Law & Regulatory Practice,  Political Science Economic Conditions,  Comparative politi
Danh mục: Tội phạm học, Luật & Tội phạm học, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: List Of Tables And Figures Preface 1. Why Bribery Matters Corruption: A Word With Many Uses Behaviour At The Grass Roots Questions And Answers 2. Getting Things Done By The Book, By Hook Or By Crook Bureaucracy As A Book Of Rules Bureaucracy Not
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)