Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu sách dạy lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77048
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Thế giới
Tình trạng vật lý: 352 tr.
Từ khóa: Chữ Hán , Chữ Nôm , Sách Lịch sử , Ngôn ngữ Hán Nôm
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nội dung của cuốn sách nghiên cứu sự hình thành và phát triển sách dạy lịch sử Việt Nam bằng chữ Hán và chữ Nôm. Tác giả đã làm rõ đặc điểm văn bản sách dạy lịch sử Việt Nam bằng chữ Hán và chữ Nôm. Tìm hiểu giá trị sách dạy lịch sử Việt Nam bằng chữ Hán và chữ Nôm
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)