Dữ liệu biên mục

Personal Finance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76061
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: German, E. Thomas ; Forgue
Thông tin xuất bản: Cengate learning
Tình trạng vật lý: 564 p.
Từ khóa: Personal finance
Danh mục: Tài chính & Đầu tư, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Financial planning, money management, income and asset protection, investments
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)