Dữ liệu biên mục

Đánh giá tác động môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75637
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Ngọc Hồ; Hoàng, Xuân Cơ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 288 tr.
Từ khóa: Môi trường, Bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS4077) Thực hành phân tích và đánh giá môi trường, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3247) Đánh giá môi trường, (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO4067) Xây dựng dự án nghiên cứu Địa chất môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường Chương II. Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường Chương III. Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường Chương IV. Đánh giá tác động đến chất lượng môi trường
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)