Dữ liệu biên mục

Cơ sở khoa học môi trường (in lần thứ hai)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75116
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 233 tr.
Từ khóa: Khoa học môi trường, Môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS4076) Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên, (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3124) Địa hoá môi trường, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (EVS2002) Khoa học môi trường đại cương , (NTVH) Ngành Thủy văn học, (GLO2007) Địa chất môi trường , (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)