Dữ liệu biên mục

Stress nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 7472
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Tình trạng vật lý: 100 tr.
Từ khóa: Tâm lý học, Người lao động, Doanh nghiệp tư nhân, Stress nghề nghiệp
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Stress nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, xã hội càng phát triển thì càng có nhiều dạng stress khác nhau. Cuộc sống của mỗi người dù ít hay nhiều cũng sẽ trải qua những stress nhất định. Và ở mỗi công việc mà hàng ngày chúng ta làm cũng sẽ có những thách thức riêng của chúng. Xét ở một góc độ nào đó, chúng ta có thể nói mỗi ngành nghề có những đặc thù stress riêng biệt của nó. Vì nghề nào cũng có những yếu tố, những tác động vào suy nghĩ, cơ thể, vào hành vi của chúng ta, ít nhiều các điều ấy cũng làm chúng ta phải suy nghĩ, phải băn khoăn. Và khi những yếu tố ấy tác động vào ta vượt qua ngưỡng chịu đựng của ta, sẽ gây nên những hậu quả nặng nề về tâm lý.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)