Dữ liệu biên mục

Stress nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 7472
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Tình trạng vật lý: 100 tr.
Từ khóa: Tâm lý học, Người lao động, Doanh nghiệp tư nhân, Stress nghề nghiệp
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)